HEALTHCARE

In 2016 is ruim 96 miljard euro uitgegeven aan zorg. Dat is 1,7 miljard euro (1,8 procent) meer dan in 2015. Met deze omvang behoort de zorg en welzijn sector tot een van de belangrijkste economische sectoren in Nederland.

De totale uitgaven zijn in de afgelopen 10 jaar verdubbeld en in prognoses zet de groei zich voort. De drivers van deze groei liggen in 1) de toegenomen medische mogelijkheden en 2) vergrijzing en groei van de bevolking.

Om deze sector betaalbaar te houden is behoefte aan ondernemerschap. Dat geldt voor de cure, care en toeleveranciers. Er zijn kansen voor ondernemers die innoveren op basis van technologische vindingen, bedrijfsmatige concepten toepassen om efficiëntie te realiseren, en de zorgkwaliteit verbeteren door focus aan te brengen. Deze behoeften zijn niet nationaal, maar internationaal.

We investeren graag in ondernemers met passie, met bedrijven die de zorg beter en goedkoper maken. Innovatieve Nederlandse bedrijven actief op het vlak van eHealth, medical devices, medische ICT, zorgkwaliteit. Schaalbare concepten met mogelijkheden om internationaal uit te breiden. Ook zijn we geïnteresseerd in bedrijven die efficiënte zorg leveren: schaalvergroting door ketenvorming waarbij de klant centraal staat, en waar mogelijk ICT gebruikt wordt om de zorg te verbeteren.Contact

Holland Venture Management B.V.
Krijn Taconiskade 426
1087 HW Amsterdam
Nederland

T. +31 (0) 20 3119411
info@hollandventure.com
SocialTaal