Investeringsstrategie.

Holland Venture richt zich op ondernemers en ondernemingen in Nederland die zich bevinden in de Healthcare en/of Technology sector. Ondernemingen die daarbij uitblinken in sterk management, die succesvol inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, die een onderscheidende marktpositie innemen en over groeipotentie beschikken, zijn de partijen waar wij graag mee in contact komen. Onze focus ligt hierbij op groeifinancieringen, waarbij een onderneming aantrekkelijke groeimogelijkheden kent, maar extra kapitaal behoeft om deze mogelijkheden te realiseren.

Onze aanpak

Onze aanpak is gebaseerd op drie belangrijke pijlers: waarde creatie, partnership en netwerk & ervaring.

Waarde creatie

Holland Venture richt zich op het creëren van aanzienlijke waardegroei binnen de ondernemingen waarin ze investeert. Als actieve aandeelhouder zijn wij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de onderneming. In samenwerking met het management van de onderneming stellen wij vervolgens plannen op voor strategische ontwikkeling en operationele verbeteringen. De uitvoering van deze plannen en het bijsturen daarvan gebeurt steeds met het doel van waardegroei voor ogen.

Partnerships

Wij bouwen langdurige relaties op met ondernemers en managers van de bedrijven waarin wij investeren. Holland Venture spreekt de taal van ondernemers en is een gewaardeerd gesprekspartner. Door transparant te zijn over doelstellingen en verwachtingen, streven we er naar om onze doelstellingen en die van het management van de onderneming op één lijn te krijgen. Deze partnerships zijn gebaseerd op onderling vertrouwen en respect en zijn gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van een succesvolle onderneming.

Netwerk en ervaring

Bij Holland Venture vinden wij het belangrijk dat we bekend zijn met de markt waarin het bedrijf actief is. We ontwikkelen een heldere en gedegen eigen visie op de ontwikkelingen in de markt, zodat wij als sparringpartner kunnen optreden en het management team kunnen ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Sinds 1981 hebben wij een breed netwerk opgebouwd. Dit netwerk bestaat voor een groot deel uit mensen met uitgebreide ondernemerservaring in specifieke sectoren, die de diverse uitdagingen van een groeiende onderneming hebben meegemaakt.

Transactieomvang

Holland Venture investeert per onderneming een bedrag tussen de EUR 100.000 en 4 miljoen. In samenwerking met partners zijn ook grotere investeringen mogelijk.Door vergrijzing en de toegenomen zorgconsumptie nemen de zorgkosten sterk toe. De huidige financiering en organisatie van de zorgsector past niet meer bij de huidige realiteit. Het is noodzakelijk dat de sector verandert en liberaliseert. Holland Venture ziet een grote rol voor ondernemerschap met strategieën gericht op innovatie, focus en efficiency.

Healthcare


De toenemende mogelijkheden van ICT & internet veranderen de samenleving en het bedrijfsleven ingrijpend. Innovaties op dit vlak faciliteren nieuwe business modellen en hebben een enorme impact op traditionele markten. Dit biedt uitstekende mogelijkheden voor innovatieve ondernemers.


TechnologY

Investeringscriteria

Holland Venture hanteert de volgende investeringscriteria:

  • Actief in Healthcare of Technology sector
  • Onderneming dient aanzienlijke groei potentie te hebben
  • Uniek product of dienst
  • Mogelijkheden voor internationale expansie
  • Gecommitteerd en sterk management
  • Investeringen tot 10 miljoen euro (equity)
  • In Nederland gevestigd

Investeringsproces

Contact

Holland Venture Management B.V.
Krijn Taconiskade 426
1087 HW Amsterdam
Nederland

T. +31 (0) 20 3119411
info@hollandventure.com
SocialTaal